Besoek van Ti Amo Ho”erskool Strand…

Dankie Ti Amo van Hoërskool Strand vir die wonderlike middag. Die kinders het dit geniet.