Contact

Postadres:
Erwin en Ida Born/Goeie Hoop
Postnet Suite #80
Private Bag x4
Gordon’s Bay 7151
South Africa

Email:
famborn@goeiehoop.nl

Bezoekadres:
Plot 195 (4) of Farm 959
Gordon’s Bay 7150
South Africa
Tel: 0027 (0)21-8564213

Mobiel telnr. Projectleider Erwin Born 0027 (0)76 9641762

Mobiel telnr. Projectleider Ida Born-Meijer 0027 (0)76 1634513

Routebeschrijving vanaf Kaapstad:
- N2 richting Gordon’s Bay
- Rechtsaf bij Shell benzinestation/Firland
- Na 500 m links (bord Cape Thatchers)
- Na 200 m rechts (bord GoeieHoop)

Bankgegevens
Wilt u een gift overmaken voor Goeie Hoop? U kunt uw gift storten op bankrekeningnummer NL15RABO 0134488830 t.n.v. Stichting Goeie Hoop te Ederveen.  Goeie Hoop wordt door de belastingdienst aangewezen als ANBI; giften aan de organisatie zijn fiscaal aftrekbaar.

Stichting Goeie Hoop Nederland

Stichting Goeie Hoop

Hoofdweg 116

6744 WN  Ederveen

RSIN nummer: 853288161