Gifts of Hope

In 2013 startte ‘Goeie Hoop’ een werkgelegenheidsproject ‘Gifts of Hope’ voor werkloze en kansarme vrouwen uit de omliggende krottenwijken.

Het biedt hen niet alleen inkomsten maar het is ook een sociaal gebeuren. De vrouwen ontmoeten elkaar bij ‘Goeie Hoop’ en de aandacht en liefde die ze daar ontvangen werkt helend en opbouwend. Er is ruimte voor een gesprek en bemoediging. We zien de vrouwen veranderen. Ze krijgen weer zelfvertrouwen, hoop en plezier. Niet zelden worden de produkten van ‘Gifts of Hope’ al zingend gemaakt.

‘Gifts of Hope’ is voor deze vrouwen werkelijk een geschenk van Hoop!

De produkten van ‘Gifts of Hope’  worden verkocht via onze webwinkel www.giftsofhope.nl. Ze zijn handgemaakt en uniek. Achter ieder produkt schuilt een verhaal van armoede, misbruik, geweld en verdriet. Iedere produkt vertolkt een traan op weg naar heling en hoop.

Laat deze tranen uw ziel beroeren. Geloof in hun toekomst en draag hun geschenken met Hoop en Liefde.

De opbrengst van ‘Gifts of Hope’ gaat volledig naar ons Kinderhuis ‘Goeie Hoop’.

 

De vrouwen van Gifts of Hope

               

De leefomgeving van de vrouwen…

            

         

 

Aan het werk…

     

 

                                Zie voor meer info www.giftsofhope.nl