Team

Goeie Hoop werd in januari 2007 opgericht door Erwin en Ida Born en zij staan respectievelijk als Algemeen- en Intern Manager aan het roer.

Inmiddels staat er een hecht team achter hen en gezamelijk staan zij voor dezelfde visie en missie.  

Managers

Erwin en Ida Born

In januari van 2007 zijn Erwin (1970), Ida (1969)  en hun drie kinderen Japke (1995), Marianne (1999) en Gerrit Born (2004) naar
Gordons Bay,  Zuid Afrika geëmigreerd. In 2010 is hun jongste zoon Jacco in Zuid Afrika geboren. Japke en Marianne wonen sinds resp. 2014 en 2018 weer in Nederland om daar in elk geval verder te studeren.

Van 1995 tot 2007 runde de familie Born een hoveniersbedrijf en kwekerij in Lelystad.  Zij hadden een diep verlangen om Gods liefde uit te dragen aan kinderen in nood. God leidde de weg naar Zuid-Afrika. Zij verkochtten hun bedrijf en besloten een veilig en liefdevol thuis te bouwen voor kinderen in Zuid Afrika.  “Ons hart gaat uit naar kinderen die beschadigd zijn door verwerping, angst en verdriet. Het is onze wens dat kinderen weer leren om kind te zijn en liefde te ontvangen en te geven”. Een band tussen ouder een kind is onvervangbaar. Dus waar mogelijk willen we families herenigen. ” Wij weten dat bij God niets onmogelijk is.”  Jezus zegt: ‘Daarom se Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.’  (Markus 11:24 in Afrikaans)
In geloof bidden we dat God door Zijn kracht,  liefde en genade het leven van kinderen en ouders verandert .”

Erwin houdt zich als General Manager voornamelijk bezig met beleidszaken, strategie, personeelszaken, administratie en gebouwen en terreinen.

Ida houdt zich als Intern Manager bezig met het leiden van Teamvergaderingen, leiding geven aan personeel, analyse, strategie, marketing, fondswerven en het optreden als  woordvoerder.

 

Maatschappelijk Werker

Liesl de Kock

Liesl werkt sinds 1 mei 2014 als full time Maatschappelijk Werker bij Goeie Hoop. Zij is samen met Ida Born verantwoordelijk voor intake kinderen en intern beleid aangaande kinderen. Liesl stelt samen met de Jeugdzorgwerkers ontwikkelingsplannen op, doet asseseringen, en werkt samen met externe Maatschappelijke werkers aan gezinsherstel.

 

Counselor en Speltherapeut

Rene Roos

Rene werkt sinds juni 2017 als full time Counselor en Speltherapeut bij Goeie Hoop.

 

Veiligheid, hygiene, activiteiten en Community Work 

Stefan van den Berg

Medisch, Gifts of Hope en Community Work

Jacoline van den Berg

Stefan en Jacoline emigreerden eind maart 2015 met hun 2 kinderen Hannah (2004) en Micha (2007) naar Zuid-Afrika.

‘We zijn ervan overtuigd dat God een verlangen in ons hart heeft gelegd, om dienend aan het werk te gaan in Zijn Koninkrijk. Wij willen Erwin en Ida Born bijstaan in het vele werk wat daar te doen is en helpen het project verder uit te bouwen. Het is een geloofsdaad en we vertrouwen erop dat God ons hier ook verder in zal leiden.’

 

Schoolzaken

Kristine Burgwal

Kristine Burgwal (1991) vertrok 24 mei 2017 als longterm vrijwiller naar CYCC Goeie Hoop. Als leerkracht stuurt zij binnen Goeie Hoop de schoolzaken aan en biedt zij KinderBijbelClubs aan in de omliggende Townships en voor de Goeie Hoop kinderen.

‘In 2014 heb ik 7 maanden vrijwilligerswerk gedaan bij Goeie Hoop en dit heeft mij toen diep geraakt. Ieder kind heeft recht op een liefdevolle basis en een Hoopvolle toekomst. Ik geloof dat God mij naar deze plek roept om juist daar Zijn liefde en licht door te geven.’

 

Creche

Janine Hertgers

Janine Hertgers (1995) vertrok 4 oktober 2017 als longterm vrijwilliger naar CYCC Goeie Hoop. Janine is verantwoordelijk voor de creche en de voorziening van kleding en schoenen voor de kinderen.

‘Nadat ik in 2015/2016 als vrijwilliger 6 maanden de leiding over de creche had bij Goeie Hoop, liet dit werk mij niet meer los. God werkte een verlangen in mij om terug te gaan en ik ben dankbaar dat ik dit werk weer met mijn hele hart en al mijn liefde mag doen.

 

Kind en Jeugdzorgwerkers:

Esmerelda Hendricks

Lizanne van Wyk

Queenbeth Tshemese

Fezeka Sibene

Nosiphiwo Kana

Noluvuyo Gwadiso

Nozolisa Sebene    

Lottie Gertse

Viwe Mabona

Rayno Cloete

Stella Mungofa

Ursula Jacobs

Nomfusi Blayi

Op iedere gezins unit werken 2 Jeugdzorgwerkers in schoften.

Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging, werken mee aan ontwikkelingsplannen, bieden levensvaardigheidslessen aan, begeleiden huiswerk, bezoeken ouderavonden op school enz. Zij zijn de enige personen binnen Goeie Hoop waarmee kinderen mogen binden en zij worden daarom overal bij betrokken.

 

Huishouding:

Sylvia Mungofa

Susan Kwiti

 

Tuinman:

Joseph

 

Chauffeur:

Henri

 

Short-term vrijwilligers (6 maanden)

(zie vrijwilligers)