Home

Welkom op de website van:
Child and Youth Care Centre Goeie Hoop.

Aan de voet van het Hottentots-Holland gebergte ligt Child and Youth Care Centre genaamd ‘Goeie Hoop’.  Dit huis is genoemd naar de beroemde ‘Kaap de Goede Hoop’.

‘Goeie Hoop’  biedt een ‘thuis’ voor verlaten, verwaarloosde, misbruikte en mishandelde kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, afkomstig uit de omliggende krottenwijken. Sommigen van hen zijn HIV positief of hebben AIDS. De kinderen wonen in woonunits met 8 kinderen en een huismoeder.

Doel van dit project is professionele zorg en een liefdevolle en veilige omgeving bieden; beschadigde kinderen te helpen herstellen en indien mogelijk te werken aan gezinsherstel. Onze drijfveer hierin is de liefde van Jezus Christus.

Wanneer een kind niet terug kan keren naar ouders wordt er, samen met plaatselijke instanties, gezocht naar pleeg- of adoptieouders.

‘Goeie Hoop’  kan op dit moment 50 kinderen huisvesten.