Call us:


Liquid syntax error: No instance found to run method 'intro_tekst' on

Wij staan voor veiligheid, plezier en ontwikkeling.

Aan de voet van het Hottentots-Holland gebergte ligt Child and Youth Care Centre ’Goeie Hoop’. Dit huis is genoemd naar de beroemde ‘Kaap de Goede Hoop’. Door middel van programma’s en therapien helpen we kinderen uit noodsituaties hun trauma te verwerken en wordt er gewerkt aan gezinsherstel of plaatsing in pleeggezinnen.

‘Goeie Hoop’ kan 50 kinderen huisvesten.

Erkend centrum

Liefdevol samen

Hecht team

Word jij lid van ons team?

Goeie Hoop werd in januari 2007 opgericht door Erwin en Ida Born en zij staan respectievelijk als Algemeen- en Intern Manager aan het roer.

Inmiddels staat er een hecht team achter hen en gezamelijk staan zij voor dezelfde visie en missie.

Helpt u mee?

Akties

Het zou geweldig zijn wanneer u AKTIE wilt voeren voor de kinderen van Goeie Hoop. Zeker voor scholen is Goeie Hoop een doel wat aanspreekt bij kinderen.

Mail voor een presentatie, het vertonen van de Goeie Hoop film of aktiedoelen naar famborn@goeiehoop.nl

Sponsorplan

In onze crisisopvang verblijven kinderen met een trauma. Dit kan zijn door verkrachting, moord, mishandeling, verlating, ziekte, geweld en verslaving.

Help hen om weer kind te zijn en wordt Sponsor!

Mail naar sponsoreenkind@goeiehoop.nl voor meer info en bankmachtiging.

Gifts of Hope

De producten van ‘Gifts of Hope’ worden verkocht via onze webwinkel www.giftsofhope.nl. Ze zijn hand gemaakt en uniek. Achter ieder product schuilt een verhaal..

Ontvang onze nieuwsbrief!

en blijf op de hoogte!

Nieuws

Helpt u mee? U kunt Goeie hoop op de volgende manieren helpen.

Over Goeie Hoop

Veel kinderen leven in benarde thuissituaties. Zij worden daarom weggehaald uit deze situatie, want het is niet verantwoord om het kind er te laten opgroeien. Soms is de moeder niet in staat voor zichzelf te zorgen, laat staan voor een kind. Sommige kinderen worden al in de buik door hun moeder afgewezen. Anderen staat een moeilijk leven te wachten, door honger, verwaarlozing, huiselijk geweld, mishandeling of misbruik. Hoe complex de thuissituatie ook is, de scheiding tussen kind en de biologische ouders is een breekpunt in het leven en ook een traumatische ervaring voor een kind.

Liquid syntax error: Input for img_url must be Attachment or Attachment's source url (attachment.src).