Neem contact op: 0027 (0)21-8564213

Een veilig thuis
voor kinderen

‘Goeie Hoop’ is een door de Zuid-Afrikaanse Overheid erkend Child and Youth Care Centre waar kinderen uit noodsituaties een veilig onderkomen ontvangen. De kinderen zijn tussen de 0-18 jaar oud en wonen in gezins units met 2 Jeugdzorgwerkers en 8 kinderen.

Als een ander
de hoop heeft
opgegeven

Dan is daar Child and Youth Care Centre ’Goeie Hoop’. Gelegen aan de voet van het Hottentots-Holland. Genoemd naar de beroemde ‘Kaap de Goede Hoop’.

Door middel van programma’s en therapien helpen we kinderen uit noodsituaties hun trauma te verwerken en wordt er gewerkt aan gezinsherstel of plaatsing in pleeggezinnen.

‘Goeie Hoop’ kan 50 kinderen huisvesten.

Erkend centrum

Liefdevol samen

Hecht team

Nieuws

Op de hoogte houden van ontwikkelingen bij Goeie Hoop? Lees het nieuws.

29/08/2023

Het gaat je goed jongen!

23/08/2023

Ik mag bij mijn familie gaan wonen!

17/08/2023

Bedankt voor onze nieuwe, warme truien!

Word jij lid van ons team?

Goeie Hoop werd in januari 2007 opgericht door Erwin en Ida Born en zij staan als Algemeen Managers aan het roer.

Inmiddels staat er een hecht team achter hen en gezamelijk staan zij voor dezelfde visie en missie.

Helpt u mee?

Akties

Het zou geweldig zijn wanneer u AKTIE wilt voeren voor de kinderen van Goeie Hoop. Zeker voor scholen is Goeie Hoop een doel wat aanspreekt bij kinderen.

Mail voor een presentatie, het vertonen van de Goeie Hoop film of aktiedoelen naar famborn@goeiehoop.nl

Sponsorplan

In onze crisisopvang verblijven kinderen met een trauma. Dit kan zijn door verkrachting, moord, mishandeling, verlating, ziekte, geweld en verslaving.

Help hen om weer kind te zijn en wordt Sponsor!

Mail naar sponsoreenkind@goeiehoop.nl voor meer info en bankmachtiging.

Ontvang ons magazine

en blijf op de hoogte!

Over Goeie Hoop

Veel kinderen leven in benarde thuissituaties. Zij worden daarom weggehaald uit deze situatie, want het is niet verantwoord om het kind er te laten opgroeien. Soms is de moeder niet in staat voor zichzelf te zorgen, laat staan voor een kind. Sommige kinderen worden al in de buik door hun moeder afgewezen. Anderen staat een moeilijk leven te wachten, door honger, verwaarlozing, huiselijk geweld, mishandeling of misbruik. Hoe complex de thuissituatie ook is, de scheiding tussen kind en de biologische ouders is een breekpunt in het leven en ook een traumatische ervaring voor een kind.