Call us: 0027 (0)21-8564213

ANBI

Stichting Goeie Hoop is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) waardoor giften belastingaftrekbaar zijn. Stichting Goeie Hoop publiceert volgens de ANBI voorwaarden onderstaande informatie.

Bankgegevens

Wilt u een gift overmaken voor Goeie Hoop?

U kunt uw gift storten op bankrekeningnummer NL15RABO 0134488830 t.n.v. Stichting Goeie Hoop te Ederveen.

1. Naam organisatie

De organisatie draagt de naam Stichting Goeie Hoop

2. RSIN nummer/KvK nummer

RSIN nummer: 853288161

KvK nummer: 59032049

3. Internet adres

Het internetadres van de stichting is http://www.goeiehoop.nl

4. Contactgegevens

Postadres:

Hoofdweg 116, 6744 WN Ederveen

Bezoekadres:

Hoofdweg 116, 6744 WN Ederveen

Email secretaris:

dirkjanwesterlaken@hotmail.com

Telefoonnummer:

+31 318 573301

5. Doelstelling

Stichting Goeie Hoop heeft als doelstellingen:

- Fondsenwerving ten behoeve van de exploitatie van het project Goeie Hoop Zuid Afrika

- Bevorderen van de bekendheid van project Goeie Hoop Zuid Afrika in zijn algemeenheid

- Het bieden van administratieve ondersteuning aan Nederlandse medewerkers van het project Goeie Hoop in Zuid-Afrika

6. Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting kunt u hier downloaden

7. Bestuurders

- Dhr. Drs. T. Dorresteijn, te Ederveen, voorzitter

- Dhr. Drs. D.J. Westerlaken, te Ederveen, secretaris

- Dhr. H. van der Kamp, te Ede, penningmeester

- Dhr. L.F. Visser, MSc., te Rotterdam, bestuurslid

- Mevr. M.J. Thoutenhoofd, te Veenendaal, bestuurslid

8. Beloningsbeleid

Alle bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun activiteiten en werk verricht voor Stichting Goeie Hoop

9. Activiteiten Project Goeie Hoop

Project Goeie Hoop Zuid Afrika richt zich op een drietal kerntaken:

-1e. Het exploiteren van een opvangcentrum voor verlaten, verwaarloosde, misbruikte en mishandelde kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar . Het project biedt professionele zorg in een liefdevolle en veilige omgeving. Wanneer een kind niet terug kan naar de ouders wordt, in samenwerking met plaatselijke instanties, gezocht naar pleeg- of adoptieouders. De huidige capaciteit van het opvangcentrum is 30 kinderen. Uitbreiding naar opvang van 50 kinderen wordt op dit moment gerealiseerd.

- 2e. Het uitvoeren van een werkgelegenheidsproject. Het doel van dit werkgelegenheidsproject is het creƫren van nieuwe kansen voor kansarme vrouwen uit de omliggende krottenwijken. Deelnemers van dit project maken producten zoals armbanden en andere sieraden. Deze producten worden zowel nationaal als internationaal verkocht om zodoende de variabele kosten van dit project te kunnen dekken.

- 3e. Het project Outreach. Dit project bestaat uit het aanbieden van sociale activiteiten in de omliggende krottenwijken. Deze sociale activiteiten bestaan onder andere uit het houden van kinderbijbelclubs en het bieden van nazorg aan moeders van de kinderen uit het opvanghuis.

10. Jaarverslagen

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

11. Jaarrekeningen

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018