Call us: 0027 (0)21-8564213

 • ANBI

  Stichting Goeie Hoop is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) waardoor giften belastingaftrekbaar zijn. Stichting Goeie Hoop publiceert volgens de ANBI voorwaarden onderstaande informatie.

  Bankgegevens

  Wilt u een gift overmaken voor Goeie Hoop?

  U kunt uw gift storten op bankrekeningnummer NL15RABO 0134488830 t.n.v. Stichting Goeie Hoop te Ederveen.

  1. Naam organisatie

  De organisatie draagt de naam Stichting Goeie Hoop

  2. RSIN nummer/KvK nummer

  RSIN nummer: 853288161

  KvK nummer: 59032049

  3. Internet adres

  Het internetadres van de stichting is http://www.goeiehoop.nl

  4. Contactgegevens

  Postadres:

  Hoofdweg 116, 6744 WN Ederveen

  Bezoekadres:

  Hoofdweg 116, 6744 WN Ederveen

  Email secretaris:

  dirkjanwesterlaken@hotmail.com

  Telefoonnummer:

  +31 318 573301

  5. Doelstelling

  Stichting Goeie Hoop heeft als doelstellingen:

  - Fondsenwerving ten behoeve van de exploitatie van het project Goeie Hoop Zuid Afrika

  - Bevorderen van de bekendheid van project Goeie Hoop Zuid Afrika in zijn algemeenheid

  - Het bieden van administratieve ondersteuning aan Nederlandse medewerkers van het project Goeie Hoop in Zuid-Afrika

  6. Beleidsplan

  Het beleidsplan van de stichting kunt u hier downloaden

  7. Bestuurders

  - Dhr. Drs. T. Dorresteijn, te Ederveen, voorzitter

  - Dhr. Drs. D.J. Westerlaken, te Ederveen, secretaris

  - Dhr. H. van de Kamp, te Lunteren, penningmeester

  - Dhr. L.F. Visser, MSc., te Rotterdam, bestuurslid

  - Dhr. J. Kater, te Kapelle, bestuurslid

  8. Beloningsbeleid

  Alle bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun activiteiten en werk verricht voor Stichting Goeie Hoop

  9. Activiteiten Project Goeie Hoop

  Project Goeie Hoop Zuid Afrika richt zich op een drietal kerntaken:

  -1e. Het exploiteren van een opvangcentrum voor verlaten, verwaarloosde, misbruikte en mishandelde kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar . Het project biedt professionele zorg in een liefdevolle en veilige omgeving. Wanneer een kind niet terug kan naar de ouders wordt, in samenwerking met plaatselijke instanties, gezocht naar pleeg- of adoptieouders. De huidige capaciteit van het opvangcentrum is 30 kinderen. Uitbreiding naar opvang van 50 kinderen wordt op dit moment gerealiseerd.

  - 2e. Het uitvoeren van een werkgelegenheidsproject. Het doel van dit werkgelegenheidsproject is het creƫren van nieuwe kansen voor kansarme vrouwen uit de omliggende krottenwijken. Deelnemers van dit project maken producten zoals armbanden en andere sieraden. Deze producten worden zowel nationaal als internationaal verkocht om zodoende de variabele kosten van dit project te kunnen dekken.

  - 3e. Het project Outreach. Dit project bestaat uit het aanbieden van sociale activiteiten in de omliggende krottenwijken. Deze sociale activiteiten bestaan onder andere uit het houden van kinderbijbelclubs en het bieden van nazorg aan moeders van de kinderen uit het opvanghuis.

  10. Jaarverslagen

  Jaarverslag 2014

  Jaarverslag 2015

  Jaarverslag 2016

  Jaarverslag 2017

  Jaarverslag 2018

  Jaarverslag 2019

  Jaarverslag 2020

  Jaarverslag 2021

  Jaarverslag 2022

  11. Jaarrekeningen

  Jaarrekening 2013

  Jaarrekening 2014

  Jaarrekening 2015

  Jaarrekening 2016

  Jaarrekening 2017

  Jaarrekening 2018

  Jaarrekening 2019

  Jaarrekening 2020

  Jaarrekening 2021

  Jaarrekening 2022