Call us: 0027 (0)21-8564213

  • Vrijwilliger worden

    Veel jonge mensen uit Nederland hebben in de afgelopen 13 jaar meegeholpen om Goeie Hoopop te bouwen. In het begin met de gehele verzorging van de kinderen, later met ondersteunende werkzaamheden en weer later met het assisteren van de lokale werkers. Door strengere regelgeving mogen vrijwilligers niet meer zonder begeleiders met de kinderen werken, waardoor het moeilijker is, om zoals in eerdere jaren, een zinvolle vrijwilligersperiode aan te bieden. Door de Corona pandemie met de bijbehorende beperkingen, heeft Goeie Hoop sinds maart 2020 geen vrijwilligers uit Nederland meer. In plaats van Nederlandse vrijwilligers helpen momenteel lokale vrijwilligers mee. Zij assisteren de kinderen met hun huiswerk, organiseren activiteiten en houden Bijbel Clubs. Na de Corona crisis wordt een verder besluit genomen over het aanbieden van vrijwilligerswerk voor Nederlandse vrijwilligers. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van werkvakanties zijn.