Call us: 0027 (0)21-8564213

 • Sponsorplan

  Goeie Hoop is geregistreerd als Kind- en Jeugdzorgcentrum voor crisisopvang en langdurige opvang wanneer kinderen nergens anders heen kunnen. Goeie Hoop wordt gebruikt om de meest getraumatiseerde en beschadigde kinderen een veilige plek te bieden. Daaronder vallen ook ernstige gedragsprobleemkinderen die nergens anders heen kunnen.

  Voor het opvangen van dit soort kinderen is gekwalificeerd personeel nodig en hoge veiligheidsstandaarden. Dit is kostbaar.

  Goeie Hoop ontvangt 40% subsidie vanaf de Zuid-Afrikaanse Overheid. Voor de overige 60% is Goeie Hoop afhankelijk van giften en donaties.

  Financiële adoptie is één van de manieren om concreet de kinderen te helpen. Dit houdt in dat u per maand 30 euro (richtbedrag) overmaakt aan Stichting Goeie Hoop. Hiermee draagt u financieel bij aan de hulp van de kinderen die in het Goeie Hoop huis wonen. Het geld wordt besteed aan: huisvesting, voeding, kleding, onderwijs, medische zorg en begeleiding (therapie) van de kinderen.

  Kunt u zelf een sponsorkind ‘uitkiezen’?

  Goeie Hoop heeft gekozen voor ‘gezinssponsoring’. Dat betekent dat u 8 kinderen sponsort die als ‘gezin’ samenleven met hun 2 Jeugdzorgwerkers. We voorkomen hiermee dat het ene kind meer post of cadeautjes ontvangt van sponsors dan het andere kind. Verder geven wij u de gelegenheid om mee te kunnen leven met een groep kinderen die, doordat ze samen opgroeien, sterk verbonden zijn met elkaar. U leest en ziet dat terug in de verhalen en foto’s die wij u als sponsor toesturen. Veel kinderen worden uiteindelijk, door de rechter, voor een langere periode bij Goeie Hoop geplaatst. Vaak omdat ze nergens anders heen kunnen maar ook omdat Goeie Hoop de beschikking heeft over gekwalificeerd personeel, waaronder een eigen counselor en speltherapeut, en het niet in het belang van het kind is om het helingsproces wat daardoor opgang komt, te verbreken door ze in een ander Kinderhuis te plaatsen. Als sponsor kunt u dus over een langere periode de ontwikkeling van ‘uw kinderen’ volgen.

  U kunt kiezen uit de volgende ‘gezinnen’:

  Babies 0-4
  Kleuters 4-6
  Meisjes 7-12
  Jongens 7-11
  Jongens 12-18

  U kunt als sponsor ook post sturen. Het adres is:

  CYCC ‘Goeie Hoop’
  Postnet Suite 80
  Private Bag X4
  Gordon’s Bay 7150
  South Africa
  t.a.v. (‘type gezin’)

  Wij weten hoe belangrijk het is dat een sponsor een ‘band’ opbouwd door middel van postwisseling. Daarom ontvangt u 2 keer per jaar een verhaal en foto’s van uw ‘gezin’ en een zomer- en wintereditie van ons kleurrijke magazine Goeie Hoop met daarin veel verhalen en achtergrondinformatie.

  Er wordt bij de kinderen gebruik gemaakt van schuilnamen en uiteraard beschermen wij hun privacy.

  Omdat u post stuurt naar het hele gezin, valt er nooit een kind buiten de boot en worden ook de ‘huismoeders’ bemoedigd in hun verantwoordelijke taak. U, als sponsor, bent belangrijk voor de kinderen en hun ‘huismoeders’. Het weten dat er mensen om hen geven, geeft hen moed en hoop. We kijken er naar uit om met uw post de huiskamers te versieren. Belangrijk ook dat kinderen post en kadootjes delen. Ze zetten daarmee een belangrijke stap in hun ontwikkeling; het geven om anderen!

  Wilt u sponsor worden?

  Dan kunt u dit aangeven bij Fam. J. Meijer. Tel: 0318 514404 of stuur een email naar: sponsoreenkind@goeiehoop.nl

  Vermeld daarbij naar welk ‘gezin’ uw voorkeur uitgaat.

  Sponsoren van Kinder Bijbel Clubs

  Iedere week houdt Goeie Hoop Kinder Bijbel Clubs in de Townships waar kinderen onder extreem moeilijk omstandigheden opgroeien. Zie voor meer info onder kopje ‘Goeie Hoop’.

  U kunt ook de Kinder Bijbel Clubs sponsoren. Zeker voor Zondagscholen en Scholen is dit een mooie bestemming.

  Wilt u sponsor worden van de Kinder Bijbel Clubs?

  Dan kunt u dit aangeven bij Fam. J. Meijer. Tel: 0318 514404 of stuur een email naar: sponsoreenkind@goeiehoop.nl

  Vermeld daarbij dat u de Kinder Bijbel Clubs wilt sponsoren.

  Waneer u een gift wilt overmaken voor Goeie Hoop kunt u dit storten
  op Rabobank rek.nr. NL15RABO 0134488830 t.n.v. Stichting Goeie Hoop te Ederveen.
  Giften aan Goeie Hoop zijn ANBI aftrekbaar.