Call us: 0027 (0)21-8564213

 • Geschiedenis

  'Goeie Hoop' werd in 2007 opgericht door het Hollandse echtpaar Edwin en Ida Born.

  In januari 2007 emigreerden zij met hun 3 kinderen naar Zuid-Afrika om zich in te zetten voor kinderen in nood uit de townships rond Kaapstad. Inmiddels telt hun eigen gezin 4 kinderen en woont de oudste al weer 4 jaar in Nederland om te studeren. Erwin en Ida zijn, als managers, verantwoordelijk voor het 'Goeie Hoop' project, waaronder het kind- en jeugdzorgcentrum 'Goeie Hoop' met plaats voor 50 kinderen.

  Voor wie biedt 'Goeie Hoop' een veilige haven?

  Vooral in de townships van Zuid-Afrika leven veel kinderen in benarde thuissituaties. Ze zijn blootgesteld aan honger, verwaarlozing, geweld, mishandeling en (seksueel) misbruik. Wanneer het leven van een kind gevaar loopt, wordt het weggehaald bij de ouders of verzorgers en moet er nog diezelfde dag een veilige plek gezocht worden.

  Wat biedt Goeie Hoop?

  Het kind- en jeugdzorgcentrum 'Goeie Hoop' omvat, naast een hoofdgebouw, zes huisjes met elk acht kinderen en twee Zuid-Afrikaanse jeugdzorgwerkers die in ploegendiensten werken.

  'Goeie Hoop' biedt crisisopvang voor 3-6 maanden en langdurige opvang voor kinderen die geen ander thuis hebben dan Goeie Hoop. Onze maatschappelijk werker doet bij deze kinderen een assessment en in samenwerking met de jeugdzorgwerkers, therapeut, verpleegster en onderwijzeres worden er individuele ontwikkelingsplannen opgesteld. In dit plan worden er doelen gesteld en gekeken naar een passend vervolgtraject. Dit kan pleegzorg betekenen en in een enkel geval terugkeer naar ouders of familie.

  Omdat we weten dat de meeste kinderen na verloop van tijd terug zullen gaan naar de townships met zijn verleidingen, geven de Jeugdzorgwerkers in groepsverband levensvaardigheidslessen. We leren hen de gevaren van drugs, alcohol en bespreken issues rondom seksualiteit waaronder tienerzwangerschappen. Naast alle verplichtingen is er genoeg ruimte voor ontspanning en leuke activiteiten in een huiselijke sfeer.

  Alle kinderen hebben recht op onderwijs en daarom besteedt 'Goeie Hoop' veel aandacht aan schoolzaken. Kristine Burgwal heeft, met haar achtergrond als onderwijzeres, de leiding over schoolzaken en de Kinder Bijbel Clubs. De Hollandse vrijwilligers die voor 6 maanden komen helpen, assisteren op de crèche en bieden homeschooling aan de kinderen die om wat voor reden dan ook niet naar school kunnen. Ook begeleiden zij het huiswerk van de schoolgaande kinderen, organiseren activiteiten en helpen met de Kinder Bijbel Clubs.

  'Goeie Hoop' heeft een motto:

  Impossible is not a word that holds any meaning in this house. We have the ability to make things happen. We have a 'can do attitude'.

  Gebaseerd op Matth. 19:26 'Maar vir God is alles moontlik' (Afrikaans)