Call us: 0027 (0)21-8564213

 • Over Goeie Hoop

  Veel kinderen leven in benarde thuissituaties. Zij worden daarom weggehaald uit deze situatie, want het is niet verantwoord om het kind er te laten opgroeien. Soms is de moeder niet in staat voor zichzelf te zorgen, laat staan voor een kind. Sommige kinderen worden al in de buik door hun moeder afgewezen. Anderen staat een moeilijk leven te wachten, door honger, verwaarlozing, huiselijk geweld, mishandeling of misbruik. Hoe complex de thuissituatie ook is, de scheiding tussen kind en de biologische ouders is een breekpunt in het leven en ook een traumatische ervaring voor een kind.

  Kinderen worden vanuit deze crisissituaties voor 3-6 maanden bij Goeie Hoop geplaatst. Vaak word een Welzijnsorganisatie getipt door bezorgde buren of onderwijzers dat er iets niet in orde is met een kind. Meestal betreft het kinderen uit de Townships. Een Maatschappelijk Werker stelt een onderzoek in en in veel gevallen is de situatie dusdanig ernstig dat er nog diezelfde dag voor een veilige plek gezocht moet worden. Goeie Hoop is het enige door de Overheid erkende Crisis Centrum in de regio waardoor het aantal aanvragen groot is.

  Goeie Hoop beoordeelt de aanvraag van de Social Worker aan de hand van criteria zoals leeftijd en achtergrondverhaal en bepaald daarna of het kind opgenomen kan worden. Nadat de zaak door de rechter beoordeelt is, wordt het kind in de zorg van Goeie Hoop geplaatst.

  Wat biedt Goeie Hoop?

  Goeie Hoop bestaat uit een hoofdgebouw en 6 gezins units met elk 8 kinderen en 2 jeugdzorgwerkers die in schoften werken. De jeugdzorgwerkers spelen een belangrijke rol in de levens van de kinderen. Zij zijn dag en nacht betrokken en daarom belangrijk als het gaat om rapportage en beoordeling. De maatschappelijk werker van Goeie Hoop is verantwoordelijk voor het asseseren van de kinderen om zo een duidelijk beeld te krijgen van hun achtergrond, situatie en ontwikkeling. De maatschappelijk werker, jeugdzorgwerkers, verpleegster en hoofd schoolzaken stellen gezamelijk een individueel ontwikkelingsplan op voor de kinderen. Naar aanleiding van dit IDP wordt er gekeken naar een passend vervolgproject. Dit kan plaatsing in een kinderhuis, pleeggezin, gesloten inrichting, opvang voor verslaafden etc. zijn. Sommige kinderen zijn zo getraumatiseerd dat ze gericht therapie nodig hebben. Goeie Hoop maakt gebruik van (gratis) therapeuten als het gaat om therapie voor seksueel misbruik. Voor alle andere trauma’s en daaruitvloeiende gedragsproblemen zijn we aangewezen op kostbare prive therapeuten. Hierdoor kunnen we maar een beperkt aantal kinderen helpen. Goeie Hoop heeft daarom een vacature (parttime) beschikbaar voor een ervaren Zuid-Afrikaanse traumatherapeut of speltherepeut.

  Goeie Hoop bestaat uit een hoofdgebouw en 6 gezins units met elk 8 kinderen en 2 jeugdzorgwerkers die in schoften werken.

  De jeugdzorgwerkers spelen een belangrijke rol in de levens van de kinderen. Zij zijn dag en nacht betrokken en daarom belangrijk als het gaat om rapportage en beoordeling.

  De maatschappelijk werker van Goeie Hoop is verantwoordelijk voor het asseseren van de kinderen om zo een duidelijk beeld te krijgen van hun achtergrond, situatie en ontwikkeling.

  De maatschappelijk werker, jeugdzorgwerkers, verpleegster en hoofd schoolzaken stellen gezamelijk een individueel ontwikkelingsplan op voor de kinderen. Naar aanleiding van dit IDP wordt er gekeken naar een passend vervolgproject. Dit kan plaatsing in een kinderhuis, pleeggezin, gesloten inrichting, opvang voor verslaafden etc. zijn.

  Sommige kinderen zijn zo getraumatiseerd dat ze gericht therapie nodig hebben. Goeie Hoop maakt gebruik van (gratis) therapeuten als het gaat om therapie voor seksueel misbruik.

  Voor alle andere trauma’s en daaruitvloeiende gedragsproblemen zijn we aangewezen op kostbare prive therapeuten. Hierdoor kunnen we maar een beperkt aantal kinderen helpen. Goeie Hoop heeft daarom een vacature (parttime) beschikbaar voor een ervaren Zuid-Afrikaanse traumatherapeut of speltherepeut.

  Faciliteiten en activiteiten

  Sinds december 2016 beschikt Goeie Hoop over een eigen zwembad. Hoewel Goeie Hoop 7 minuten rijden van het strand gelegen is, blijft het een risico om kinderen kwijt te raken op een overvol strand. Ook vanwege het wegloopgedrag van de tieners is het veiliger om voor afkoeling op het eigen terrein te zorgen.

  Ook in de groentetuin van Goeie Hoop kunnen de kinderen hun energie kwijt. Het verzorgen en handen-vuil-maken heeft een therapeutische werking en is helend.

  De ‘big barn’met zijn podium, geluidinstallatie en ruimte om een grote groep mensen te accomoderen is geliefd voor muziek en drama. Ook houden we hier iedere week Bijbelclub voor de kinderen en wordt er geknutseld, tafeltennis gespeeld, bingo avonden gehouden of een mooie film gekeken.

  Bijbelclubs

  Het is schrijnend om te zien hoe mensen in de Townships rondom het Goeie Hoop huis worstelen om te overleven. Velen raken finaal de weg kwijt met alle ellende van dien. Door middel van Kinder Bijbel Clubs en Bijbelstudiegroepen brengt Goeie Hoop de boodschap van Geloof, Hoop en Liefde. We wijzen hen de Weg naar Jezus. Ze ontdekken de Waarheid door de Heilige Geest en ontvangen het Leven waarna ze zo lang op zoek waren. Een leven vanuit het besef dat God van hen houdt en dat ze waardevol zijn. Maar ook het besef dat een leven volgens Gods geboden helend is voor hun relaties, hun psyche en hun lichaam. Ze gaan andere keuzes maken en putten kracht uit Gods belofte dat Hij hun situatie kan en zal veranderen wanneer ze Hem gehoorzaam volgen en dienen. Relaties herstellen wanneer kinderen en volwassenen zich beginnen af te vragen; ‘wat zou Jezus doen?’ En dat geeft Hoop!