Call us: 0027 (0)21-8564213

Creating Hope

Goeie Hoop biedt naailessen aan werkloze en kansloze vrouwen uit de Townships. Na het voltooien van de cursus kunnen ze met behulp van een lening een naaimachine kopen en hiermee in hun eigen onderhoud voorzien.