Call us: 0027 (0)21-8564213

 • Nieuw te bouwen Project voor gehandicapten

  In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er op het gebied van gehandicaptenzorg wenig wordt ondernomen in de Westkaap van Zuid-Afrika terwijl er een grote behoefte is.

  Naast het huidige Goeie Hoop huis ligt al jaren een stuk grond van 1 hectare braak. De eigenaren wilden er eerst zelf op bouwen, maar zagen hier vanaf en besloten de grond te verkopen. Tot nu toe was deze grond niet verkocht. Meerdere keren was er een koper maar steeds ging de koop niet door.

  Wat zou het fijn zijn wanneer we deze grond konden kopen voor een nieuw te bouwen Kind- en Jeugdcentrum voor gehandicapten.

  Het is regel in Zuid-Afrika dat ieder initiatief met geld vanuit donaties moet worden opgebouwd volgens de wetgeving van Zuid-Afrika. Pas wanneer het Project staat en voldoet aan alle wettelijke eisen, ook qua personeel, komt de overheid over de brug in de vorm van registratie en gedeeltelijke subsidie. U begrijpt, dit is een grote uitdaging.

  En toch… We weten dat voor God niets onmogelijk is.

  We deelden onze visie en plannen in Nederland en vonden bijval. Een Stichting maakte het mogelijk om tot aankoop van de grond aan te gaan.

  De komende tijd zullen we onze plannen verder uitwerken in een bouwschets en een begroting.

  En uiteraard zullen we hard aan de slag moeten om de benodigde fondsen bij elkaar te krijgen om ook voor deze extra kwetsbare groep kinderen een veilige plek te creeren waar ze hun Lichtje mogen gaan laten schijnen.

  Wilt u meehelpen, of weet u een manier om fondsen te werven? Mail dan naar famborn@goeiehoop.nl

  Baie dankie, saam kan ons!

  07/02/2018