Call us: 0027 (0)21-8564213

 • Wie helpt ons aan schoenen, witte hemden (ondergoed) en washanden?

  Als u/jij nog eens richting Goeie Hoop in Zuid-Afrika komt; we hebben grote behoefte aan washanden en witte kinderhemden (ondergoed) maat 2-16 jaar. Een kinderhemd kost hier 2 euro.

  Verder moeten er voor alle kinderen schoenen gekocht worden. Het op-blote-voeten-lopen-seizoen is bijna voorbij en het huis is vol met nieuwe kinderen die nog geen schoenen hebben. Schoenen kosten gemiddeld 10 euro. Met een gift maakt u ons ontzettend blij. Reknr: NL15RABO 0134488830.

  Postadres wanneer u iets wilt verzenden:

  Ida Born

  Postnet Suite 80

  Private Bag X4

  Gordons Bay 7151

  South Africa

  Niet op naam van ‘Goeie Hoop’ verzenden in verband met invoerrechten.

  14/03/2016